Quattru liri di Angela Ragusa

quattru liri

”Bedda sugnu…
cu sti tacchi ca mi sfùnnanu la carina..
Cu stu truccu ca si sciogghi
comu nu paghiazzu ca fa ridiri la genti.
E taliàti la me scullatura…
e sti minni ,
mungiuti da li manu di milli masculi
…oramai mancu li sentu cchiù…
Addivintai nenti, fimmina pirduta,
na bambula senza ciriveddu
e puru senza lacrimi.
Veni…figghiu beddu…lu voi lu me caluri?
La me vucca aspetta a tia…
veni, veni…
quattru liri e t’accatti la me vita! “

Annunci