Messina città mia, omaggio in dialetto messinese di Fabiola Rinaldi

Messina di notte

Ho volutamente omesso la traduzione in italiano perché va apprezzata nel dialetto originale, è un omaggio commovente, pieno d’amore alla propria città…

Sbigghiti chi gghiunnau ,chi fai ancora dommi?
nenti, non ti scantari ca non su bummi
su sulu li muttaretti pi lu santu patruni
Avanti non ti vutari d’abbanna
E non fari dda facci tristi
Oggi e nautru ionnu ,nta tuttu u munnu
non fannu chi parrari i tia
nta ogni città t’intitularu na via

E pinsari ca quannu eri nica
a genti ti girava a cavaddu
Quanti giaddini mi cuntava me nonnu!
Poi giovanotta addivintasti
Nu bruttu dannu subbisti
Ventu , focu e acqua
I facci e facci cu Poseidoni
ti vaddasti ma tu non t’abbastisti
anzi ti suggisti
Quanti figghi vidisti scappari,pissinu in California aviunu annari

E quanti furisteri vidisti arrivari
scattannu fotografii supra i carretti siciliani
Oggi u sacciu ca si ranni a stentu i picciriddi sannu a to storia.
Ma io mi ricorddu chi me nonna mi dicia sempri pi tant’anni
“vidi ca cu nasci ca è sulu biatu
picchì stu suli n’to mbennu o nord mancu su n’sonnunu
i poi senti a mia chi t’inni impotta
quannu p’ africana si pigghiata
non dari retta a sta ggenti malu criata”
Mi veni i ridiri sulu mi ta dicu sta poesia
Picchì tu si Messina a città mia .

Annunci