A vignigna (la vendemmia), poesia in dialetto messinese di Fabiola Rinaldi

vendemmia
Ormai u cauddu sta passannu
E puru st’annu n’to misi di settebri stamu rivannu
I contadini su tutti in fermentu picchì iannu a prenotari u palmentu

I butti oramai su riparati
fu fatta a suffarata e su pronti i sciacquariari
Pi l’ultima duminica i stu misi
I cofini o so postu su misi
spettunu sulu i putiri puttari
rappuli i vigna a macinari
U contadinu u sapi
chi si sbagghia u ionnu u vinu a mali po annari
Passau tuttu l’annu
a gghiantari, tagghiari e taccari
chi nn ci pari l’ura di rivari
n’ta tavula bandita
E bonu vinu spillari .

Annunci