Maggiu ciarusu di Angela Ragusa

maggio
Maggiu ciarusu arritorna di novu
e lu pitittu d’amuri trasi ‘nto sangu
comu lu ventu ca acchiana la sira
e li linzola fa svintuliari.
Fa ciauru lu giraniu appisu a lu suli
ca spàmpina sciuri pi parìri cchiù beddu.
A pinnuluna la cirasa ‘nto ramu,
di russu si pitta comu la vucca di
la carusa ca crisci e tremula aspetta
lu baciu di iddu ca la fa ‘nnamurari.