Samueli, ‘u mastru du tempu, in dialetto messinese, di Fabiola Rinaldi

MI DISSIRU CHI È VERU E PONNU GIURARI
CHI A MESSINA C’E’ UN GRAND’OMU ,
CHI TUTTI I SIRI SEMPRI A STISSA URA
SI SETTA SUPRA A SO PUTRUNA
E INIZIA A DISCUTIRI COMU SI FUSSIRU AMICI DI NA VITA
CU MARI CU SULI E CU VENTU .
OGNI UNU I CHISTI CI CUNTA LA SO STORIA
SPIANNUCI CHIDDU CHE VONNU FARI
POI SAMUELI E CHISTU LU SO NOMI
RICHIAMA ALL’ATTENZIONI I SO STRITTISI
E CI RIFIRISCI MISI DOPU MISI
CUPRITIVI CHIU SSAI QUANNU NISCITI
LIVATIVI I CUPETTI E’ PRIMAVERA
OGGI È IUNNATA DI MALI VISTUTI .
SINTITI STA RIVANNU LU DRAGUNI
10 IONNA DI CAUDDU FINNALI E POI RINFRISCATI
A GENTI SI LAMENTA E FA DUMANNI
MA SAMUELI ORMAI U SAPI E CI RISPUNNI
MAI TA ME VITA SBAGHIAI NA DICITURA
SI NON MI CRIDITI LIGGITI U ME TACCUINU
U MISI SCOSSU VI DISSI 10 E 10 FURU
ADESSU CHI VULITI CHI VI CUNTU
SPITTAMU FINU A LU RINTOCCU
E POI VIDITI CHI ME PAROLI NON SU VENTU
E U MAESTRALI SOFFIA A GRAN PADRUNI E VI RINFRISCA A TUTTI VO SIGNURI.

Annunci