matri, di Nuccia Isgrò

16684323_1742593476070274_326684148958659530_n

“O matri picchi m’ami?”
“Picchi si un pezzu du me core!”
“Matri, picchi cu tia non aiu scantu i nuddru?”
“Picchi ti criscii intra ammia, e anchi nu lioni chi me mani ‘mazziria pi tia.!”
“Matri u sai , nun ti lassu pi nenti u munnu. Sempri cu tia vogghiu stari!”
“Figghiu miu, i to paroli, ‘nto cori mi tegnu,
quannu nu iornu l’amuri troverai, ci pinsirò e cumpagnia mi faranno”
“Matri ,ma se u me cori è chino d’amuri pi tia
comu pozzu amari n’ autra?”
“Figghiu miu chiddru è autru amuri,
forsi i mia nun ti scurderai ma nautru postu mi darai!
Ora veni figghiu miu, mbrazzami fotte, m’avi a durari pi sempri stu ricordu!

Annunci