Binidici Signuri, antica preghiera siciliana

Binidici Signuri sta jurnata
falla leggia cumu ‘na passiata,
guida li me pinsera mentri travagliu
pigliami ‘ntempu prima ca sbagliu.
Tenimi luntanu di la lagnusia
dammi rispettu ppi ccu sia sia,
calma li me nervi e dammi paci
quannu iè fari socchu nun mi piaci.
Ricordami di pinsarti ogni tantu
ccu la preghiera oppuri ccu lu cantu
meritu nun cercu e mancu vantu
basta ca stu me jurnu lu fa santu.

Accussì sia!