accadde…oggi: nel 1997 muore Ignazio Buttitta, la sua splendida poesia in lingua siciliana “Lingua e dialettu”

Un populu

mittitilu a catina

spughiatilu

attuppatici a vucca

è ancora libiru.

Livatici u travagghiu

u passaportu

a tavula unnu mancia

u lettu unnu dormi,

è ancora riccu.

Un populo

diventa poviru e servu

quannu ci arrubbano a lingua

addutata di patri:

è persu pi sempri.

Diventa poviru e servu

quannu i paroli non figghianu paroli

e si mancianu tra d’iddi.

Mi n’addugnu ora,

mentri accordu la chitarra du dialetto

ca perdi na corda lu jornu.

Mentre arripezzu

a tila camuluta

ca tissiru i nostri avi

cu lana di pecuri siciliani.

E sugnu poviru:

haiu i dinari

e non li pozzu spènniri;

i giuielli

e non li pozzu rigalari;

u cantu

nta gaggia

cu l’ali tagghiati.

Un poviru

c’addatta nte minni strippi

da matri putativa

chi u chiama figghiu

pi nciuria.

Nuatri l’avevamu a matri,

nni l’arrubbaru;

aveva i minni a funtana di latti

e ci vìppiru tutti,

ora ci sputanu.

Nni ristò a vuci d’idda,

a cadenza,

a nota vascia

du sonu e du lamentu:

chissi no nni ponnu rubari.

Non nni ponnu rubari,

ma ristamu poveri

e orfani u stissu.