Bedda si tu di Enza Doria

siculiana

tratta da “‘U tempu ca passa – sprazzi di luce e di memoria” youcanprint


Sta Sicilia bedda avi tuttu pi putirisinni priari
ma no, a li so figghi fa scappari,
avi l’oru e nun ni sapi apprufittari,
avi u suli e la storia ca nuddu ci po tuccari
ma no, a li so figghi un ci duna pani,
avi la robba e un ni la sapi vinniri,
ni scippamu l’occhi unu cu l’atru
finemula di essiri cu l’occhi chiusi
videmu sta Sicilia cu atri occhi
picchi all’estiru
nun hannu u nostru tesoru
ma si vinninu lu ramu pi oru
e natri c’avemu l’oru
u vinnemu pi ramu.